Tổng quan

Tổng quan

Giới thiệu chung

      Được thành lập ngày 12/5/1993, Công ty TNHH một thành viên 129 - Ban Cơ yếu Chính phủ hiện đang là công ty quốc phòng, an ninh duy nhất của Ban Cơ yếu Chính phủ để chủ động, trực tiếp triển khai thực hiện các dự án có liên quan tới việc bảo mật, an toàn thông tin của các bộ, ngành địa phương và đáp ứng nhu cầu kinh tế - xã hội.

      Ban Cơ yếu Chính phủ với vai trò là cơ quan mật mã quốc gia có nhiệm vụ xây dựng và phát triển hệ thống thông tin mật mã quốc gia, hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng, hệ thống giám sát an toàn thông tin trên mạng công nghệ thông tin trọng yếu của các cơ quan Đảng, Nhà nước; quản lý hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã dân sự…

      Là đầu mối của Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc cung cấp các thiết bị mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước sử dụng kinh phí của các bộ, ngành, địa phương (theo cơ chế hợp đồng) và triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, xuất, nhập khẩu, chuyển giao công nghệ.

      Là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh hoạt động theo quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp, do đó đơn vị có khả năng tiếp cận nhanh với các tiến bộ về khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin.

      Là một đơn vị tham gia cung cấp sản phẩm mật mã dân sự, để thông qua đó dẫn dắt, điều tiết thị trường, phối hợp giữa thực hiện nhiệm vụ kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, sẵn sàng cùng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời ngăn chặn việc lợi dụng mật mã dân sự làm phương hại đến an ninh quốc gia, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đặc biệt là đối với các lĩnh vực then chốt như tài chính, ngân hàng, giao dịch điện tử, thương mại điện tử.

      Là đối tác chiến lược với các đơn vị khoa học công nghệ hàng đầu trên thế giới như Liên bang Nga, Mỹ, Séc,… để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ an toàn và bảo mật đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

 

Quốc phòng An ninh

      Tập trung thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong ngành Cơ yếu theo Quyết định số 57/2006/QĐ-TTg ngày ngày 13 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm:

      - Nhập khẩu trang thiết bị nghiệp vụ chuyên ngành mật mã phục vụ hoạt động nghiên cứu, kiểm định, sản xuất sản phẩm mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước; đặc biệt nhập khẩu phục vụ bảo mật cho các hệ thống vũ khí, trang bị công nghệ cao;

      - Xuất khẩu các sản phẩm bảo mật, an toàn thông tin theo các thỏa thuận hợp tác quốc tế của Ban Cơ yếu Chính phủ;

      - Tư vấn, thiết kế, xây dựng, sản xuất, cung cấp, triển khai các sản phẩm bảo mật và an toàn thông tin cho các bộ, ngành, địa phương;

      - Hợp tác khoa học và chuyển giao công nghệ chuyên ngành mật mã, an toàn thông tin từ các nước có nền khoa học tiên tiến nhằm đảm bảo bảo mật, an toàn thông tin phục vụ triển khai Chính phủ điện tử, thành phố thông minh và các hệ thống thông tin khác;

      - Khảo sát, thiết kế, thi công, sửa chữa các công trình quốc phòng, an ninh của các bộ, ngành, địa phương đáp ứng yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước (phòng, chống hoạt động nghe lén, cài cắm rệp điện tử,..), đặc biệt là các công trình của Ngành Cơ yếu;

      - Thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khác khi được Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ giao.

 

Quá trình phát triển

 

Chủ tịch/Giám đốc Công ty

- Ông: Phạm Mạnh Tuấn     

- Năng lực chuyên môn: Tiến sỹ kỹ thuật

- Tên cơ quan: Công ty TNHH Một thành viên 129 - Ban Cơ yếu Chính phủ

Địa chỉ cơ quan: Số 51, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 84-243-5569083

Fax: 84-243-5569083